Bostäder

Bostadsritningar

2 rum och kök, 66,0 och 72,5 kvm – se ritning

3 rum och kök, 86,5 kvm                 – se ritning

4 rum och kök, 101,5 kvm                – se ritning

5 rum och kök, 115,0 kvm                – se ritning

I området finns det:

2 rum och kök: 24st

3 rum och kök: 42st

4 rum och kök: 40st

5 rum och kök:   6st

Totalt: 112st

Carport: 112st

P-platser: 38

El-laddplatser: 6