Info

BRF Aringsberg är en bostadsrättsförening i den östra delen av Alvesta, vars hus blev färdigbyggda 1980. Föreningen består av 112 st lägenheter fördelade på 24 st tvårums-, 42 st trerums-, 40 st tvårarums- och 6 st femrumslägenheter. Området är byggt i en backe där många av lägenheterna har utsikt över Alvesta och sjön Salen. Läget i backen gör att en del lägenheter är byggda som suterränglägenheter. Föreningen har sedan området var nybyggt, sett till att underhåll av byggnader och grönområden utförs regelbundet. Husen målas och repareras, om och när det behövs, lekplatser besiktigas och grönområden tuktas. Det inre underhållet i lägenheterna sköts av resp. innehavare. Garage eller parkeringsplats med eller utan ”elstolpe” finns tillgängliga för de boende och särskilda besöksparkeringar för gäster. Löpande administrativa ärenden sköts av den arbetande styrelsen, som utses vid den årliga föreningsstämman. HSB Sydost i Växjö sköter hyresadministration och den ekonomiska redovisningen. Föreningen har god ekonomi och är välskött. Eftersom området inte är byggt i den stora byggruschen blev inte kostnaderna lika höga som i nyare områden och därför kan avgifterna fortfarande hållas på en rimlig nivå. Föreningen arbetar också ständigt på att göra förbättringar och besparingar så att framtida avgiftshöjningar ska kunna hållas så låga som möjligt. Gemensamma utrymmen ute och inne, sköts av inhyrd personal. Den egna täppan utanför sin lägenhet sköter de boende själva. Till detta ändamål har föreningen köpt in olika verktyg som gräsklippare, häcksaxar osv. som man kan få låna. Området har fem tvättstugor, tre fullt utrustade med torktumlare, torkskåp, mangel och strykjärn, den fjärde är en ”akuttvättstuga” med en tvättmaskin och torktumlare. Det finns även en femte tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp.
Föreningen har en kvarterslokal. I kvarterslokalen finns en festlokal som de boende kan hyra vid behov, det finns även bastu att boka. Alla lägenheterna har tillgång till fiber. Till fibern kan man ansluta TV, telefonen och sin dator.Bostadsrättsföreningen Aringsberg i Alvesta är en lugn och fin förening. Området är tillräckligt litet för att man ska kunna lära känna sina grannar men även tillräckligt stor så att man kan ha lugn och ro för sig själv om man så vill.
Större underhåll, investeringar m.m.
År      Åtgärd
2003 Målning och kittning av fönster.
2005 Byte av varmvattenberedare.
2006 Målning och byte av panel på fasader och balkonger.
2008 Byte ytterbelysningar.
2009 OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) och energideklaration.
2009 Byte av motorvärmare.
2010-11 Byte av tvättmaskiner och torkskåp.
2011 Byte av plasttak på balkonger.
2013 Byte av fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar samt låssystem. Byte av träpanel.
2013 Panelbyte förråd och garage.
2014 Nya balkongräcken och ommålning fasad.
2014 OVK (Obligatorisk ventilationskontroll).
2015 Byte av elradiatorer.
2016-17 Takbyte bostäder och förråd.
2017 Fiberinstallation.
2018 Kontroll av takfläktar
2019 Energideklaration.
2019 Hamling av träd, anläggning av gräsmatta och borttag av häck